Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Asbjörn Hanssen

Utöver gator, torg och parker förvaltar Staden också byggnadsverk. Med byggnadsverk menas bl a broar, tunnlar, färjelägen, kajer, stödmurar, bullerskydd, andra stödkonstruktioner.

Staden använder Bro- och tunnelförvaltningssystemet BaTMan.

Läs mer under 12H Byggnadsverk.