Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Slutgiltig namngestaltning

Namnen på ritningsdefinitionsfilen som ritningar refererar till byggs upp enligt samma princip som för ritningsnumret. Ritningsnumret ska vara uppbyggd enligt ”Tabell Uppbyggnadsexempel: 6001-00-01”.

Koder visas under rubriken ”kodning” senare på denna sida.

 

Dock kan ritningsnummer och ritningsdefinitionsnummer avvika från varandra när det avser signal- och signalkabelplaner.

En ritningsdefinitionsfil kan heta xxxx-00-00 om den innehåller både signal- och signalkabelplan.

Revideringar

Revideringsnoten, revideringsmoln och revideringspil läggs på lager: ”REV-datum” med datum i format enligt följande ”åååå-mm-dd” till exempel ”2021-03-03”.

Kodning

Ritningsnummer byggs upp enligt principen xxxx-yy-zz, där xxxx avser anläggningsnummer, yy ritningstyp och zz avser löpnummer.

Ritningstyp 00: Planritningar och kabelschema

Ritningstyp 01: Stolpinkopplingar

Ritningstyp 02: Svagströmsritningar

Ritningstyp 03: Översiktsritningar

Ritningsinnehåll typ 10: Programmeringsunderlag

Ritningsinnehåll typ 11: Programmering

 

 

 

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.