Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Slutgiltig namngestaltning

Namnen på ritningsdefinitionsfilen som ritningar refererar till byggs upp enligt samma princip som för ritningsnumret. Ritningsnumret ska vara uppbyggd enligt ”Tabell Uppbyggnadsexempel: 6001-00-01”.

Koder visas under rubriken ”kodning” senare på denna sida.

 

Dock kan ritningsnummer och ritningsdefinitionsnummer avvika från varandra när det avser signal- och signalkabelplaner.

En ritningsdefinitionsfil kan heta xxxx-00-00 om den innehåller både signal- och signalkabelplan.

Revideringar

Revideringsnoten, revideringsmoln och revideringspil läggs på lager: ”REV-datum” med datum i format enligt följande ”åååå-mm-dd” till exempel ”2021-03-03”.

Kodning

Ritningsnummer byggs upp enligt principen xxxx-yy-zz, där xxxx avser anläggningsnummer, yy ritningstyp och zz avser löpnummer.

Ritningstyp 00: Planritningar och kabelschema

Ritningstyp 01: Stolpinkopplingar

Ritningstyp 02: Svagströmsritningar

Ritningstyp 03: Översiktsritningar

Ritningsinnehåll typ 10: Programmeringsunderlag

Ritningsinnehåll typ 11: Programmering