Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Göteborgs Stad

Stadsmiljöförvaltningen godkänner inte någon tillfällig utrustning. I egenenskap av väghållare ställer däremot stadsmiljöförvaltningen vissa krav som material ska uppfylla under vissa förhållanden, för att få användas på det kommunala vägnätet. Kombinationen av dessa krav och förutsättningar kallas egenskapskrav. Detta kapitel specificerar sådana krav och rekommendationer för tillfällig utrustning avsedda att bland annat skydda, separera och begränsa hastigheten på trafiken i anslutning till gatuarbete.

I 81§ Arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS (1999:3), framgår att ”Trafikanordningar och skyddsanordningar ska vara placerade samt belastade eller förankrade så att de normalt inte kan kastas in på arbetsplatsen av passerande fordon” samt att det ska ”finnas skyddsanordningar som effektivt hindrar eller avleder trafiken från att komma in på arbetsplatsen”. Detta sammanfattar det huvudsakliga syftet med de utrustningar som hanteras i detta kapitel. De krav och råd som presenteras i APG syftar främst till att förtydliga vad detta innebär i praktiken, samt att vidare tillgodose trafikantens behov av framkomlighets- och säkerhetsåtgärder.

APG kapitel 8 innehåller följande underrubriker:
8.1.     Tillfälliga skyddsanordningar
8.1.1       Tvärgående energiupptagande skydd
8.1.2       Längsgående energiupptagande skydd
8.1.3       Energiupptagande skydd för trånga trafikmiljöer
8.1.4       Energiupptagande skydd för oskyddade trafikanter

8.2.     Avstängningsanordningar för oskyddade trafikanter
8.2.1       Avstängningsstaket
8.2.2       Trådstängsel/nätstaket
8.2.3       Arbetsgrind/brunnsgrind
8.2.4       Avstängningsbrädor
8.3.     Övriga anordningar
8.3.1       Tillfälliga farthinder
8.3.2       Körbryggor (Körplåtar)
8.3.3       Gång- och cykelbryggor
8.3.4       Övertäckta gång- och cykelpassager

Se fullständiga krav och rådstext i dokumenten ”Stadsmiljöförvaltningens krav för Arbete på gata” och ”Stadsmiljöförvaltningens råd för Arbete på gata”.

Dokument
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.