Arkivversion 2021:2
Foto: Asbjörn Hanssen

Skadad mark ska återställas med avbanad ytjord från platsen eller likvärdigt material.

Skadad vegetation ska repareras och återställas genom beskärning och/eller planteringsinsatser.