Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Påkörningslast av fordon

Påkörningslast mot bro över väg beräknas enligt TRVINFRA-00227. 

Påkörningslast mot bro över spårväg beräknas enligt TRVINFRA-00227 som för bro över järnväg, dock med halverade påkörningskraft av tåg.

 

Urspårningslast

Spårvägsbro ska beräknas för urspårningslast enligt SS-EN 1991-2, 6.7 med tåglast LM71 enligt SS-EN 1991-2, 6.7 utbytt mot spårvagnslast.