Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Asfaltmassor, till såväl bär- som slitlager, bygger på starka stenskelett av grövre sten. Stenskelettet ger resistens mot plastiska deformationer medan bruket, det vill säga blandningen av fint stenmaterial och bindemedel ger beläggningslagret, rätt proportionerad, flexibilitet och hållbarhet.

 

Teknisk beskrivning av ingående produkter

Bitumenbundet bärlager

Det bundna bärlagret, placerat på godkänd överbyggnad enligt TDOK 2013:0529 version 4.0, se dokument till höger, ska klara stadsmiljöförvaltningens krav enligt Teknisk Beskrivning Väg/Beläggning – Funktionella egenskaper, 13PA1 TBv/bel

 

Bitumenbundet bindlager

Se stadsmiljöförvaltningens krav enligt gällande Teknisk Beskrivning Väg/Beläggning – Funktionella egenskaper, 13PA1 TBv/bel

 

Bitumenbundet slitlager

Se stadsmiljöförvaltningens krav enligt gällande Teknisk Beskrivning Väg/Beläggning – Funktionella egenskaper, 13PA1 TBv/bel med undantag för stabilitet och vidhäftningstal som ska vara enligt krav för bindlager.

 

Utförande

Bitumenbundet slitlager

Se stadsmiljöförvaltningens krav på vägytan enligt gällande Teknisk beskrivning Väg/Beläggning – Funktionella egenskaper, 13PA1 TBv/bel