Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Stadsmiljöförvaltningen ansvarar inom kommunen för offentliga1 elektriska cykelpumpar och manuella cykelpumpar som drivs med fotkraft, antingen som endast cykelpump eller att de ingår i så kallade cykelservicestationer med cykelpump, vatten och verktyg.

Cykelpumpar som projekteras och byggs ska uppfylla ställda krav i dokumentet ”Projektering och byggnation av cykelpumpar” som finns till höger på sidan.

Önskas teknisk dokumentation för en befintlig anläggning tas kontakt med förvaltare, se kompetens ”Förvaltare” kommentar ”Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

1Dessutom erbjuder ett antal cykelreparatörer och fastighetsägare möjlighet att pumpa däck men dessa är inte inom stadsmiljöförvaltningens ansvar.