Arkivversion 2021:2
Foto: Mats Udde Jonsson

Trafikkontoret ansvarar inom kommunen för offentliga1 elektriska cykelpumpar och manuella cykelpumpar som drivs med fotkraft, antingen som endast cykelpump eller att de ingår i så kallade cykelservicestationer med cykelpump, vatten och verktyg.

Önskas teknisk dokumentation för en befintlig cykelpump tas kontakt med förvaltare, se kompetens ”Förvaltare” kommentar ”Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

Cykelpumpar som byggs eller underhålls ska uppfylla ställda krav i dokument ”Projektering och byggnation av cykelpumpar” som finns till höger på sidan.

1Dessutom erbjuder ett antal cykelreparatörer och fastighetsägare möjlighet att pumpa däck men dessa är inte inom trafikkontorets ansvar.

Dokument
Kontakter