Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson
  • Nya styrapparater för trafiksignaler ska vara installerade med RSMP version 3.1.2 och vara dimensionerade så att de kan hantera samtlig information som krävs enligt aktuellt protokoll. Se exempeldokument ”Trafiksignaler RSMP konfigurering av styrapparater exempel” som finns till höger på sidan.
  • Signalutbyteslistan, SXL, ska vara av version 1.0.14. Se dokument ”Trafiksignaler signalutbyteslista” som finns till höger på sidan.
  • Ifyllt formulär ”Trafiksignaler formulär signalutbyteslista” gällande datakommunikation RSMP ska före installation av styrapparat lämnas till kompetens ”Trafiksignaler” till höger på sidan. Dokumentet finns till höger på sidan.
  • Nya anläggningar ska använda Routers som ska vara utrustade med två Ethernet-portar vid inkoppling av styrapparat. I de fall det finns mer en 1 st. styrapparat i ett apparatrum så installeras Routers med 4 st. Ethernet-portar.
  • Instruktion för konfiguration av modem se bilaga ”Trafiksignaler modemkonfiguration” som finns till höger på sidan.
  • Simkort beställs från stadsmiljöförvaltningen -IT två veckor innan idrifttagande. För instruktion se dokument ”Rutin beställning APN-kort uppgradering trafiksignaler” som finns till höger på sidan.
  • Leverantören ska tillse att styrapparatens RSMP-funktionalitet avprovas mot stadsmiljöförvaltningens överordnade system enligt definierat testprotokoll. Se bilagd förlaga till höger på sidan, ”Trafiksignaler testprotokoll”. Efter godkänt test överlämnas ifyllt protokoll till byggledare inför godkännande av hela trafiksignalanläggningen. Testprotokollet är ett kvalitetsdokument som innehåller de testpunkter och rutiner som krävs för att uppnå en godkänd anläggning.
  • Frågor angående styrapparatkommunikation ställs till kompetens ”Trafiksignaler” till höger på sidan.