Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Banstandard är en standard för att bygga,underhålla och sköta spåranläggningen.

Det finns två olika banstandarder, en för konstruktion och underhåll samt en för drift.

Den sistnämnda är enbart för behörig personal och kräver inloggning. För inloggningsuppgifter tas kontakt med Kompetens ”Driftstandard”, se 1C Kontaktlista