Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Skanova, se länk till höger på sidan.

Täckning för telebrunn normalt 600 mm, minimum 400 mm.

Speciellt bör bevakas att taxistationer, kiosker m m blir inkopplade om de så önskar.

GothNet AB, se länk till höger på sidan.

Skanova och GothNet ska kallas till startmöte/ledningsägarmöte. 

Stadsmiljöförvaltningen, se kompetens ”ITS” till höger på sidan.