Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

För definition av kantsten och beskrivning av dess funktion samt val av höjd hänvisas till 3KC Kantstöd.

Svackfall

Denna utformning bör undvikas på huvudgator. Möjlighet till linjeavvatningsränna med galler ska utredas.

Granitkantsten ska används vid svackfall så att variabel synlig höjd kan göras. Granitkantstenens överkant läggs i jämn lutning Rännstenen veckas så att 0,5 % fall uppstår. Svackan utjämnas på > 3 m av körbanans bredd. Synlig höjd på kantstenen begränsar hur lång sträcka det blir mellan rännstensbrunnarna. Synliga höjden får variera +30 till -30 mm utgående från normalhöjd 120 mm, det vill säga 90 mm vid rännstenskrön och 150 mm vid brunnen.

 

Litteraturhänvisning

  • SS-EN 1340 Kantstöd av betong – krav och provningsmetoder 
  • SS-EN 1343 Kantsten av natursten för utomhusbruk – krav och provningsmetoder