Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Roksana Kazeroony

Ledstångs- räckes- och infälld belysning ska användas restriktivt och bara efter godkännande av stadsmiljöförvaltningens planeringsledare belysning, se kompetens ”Belysning” till höger på sidan.

På belysningsplan ska det tydligt framgå hur belysningen ska riktas.