Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Asbjörn Hanssen

Prover avsedda att verifiera egenskaper hos material eller produkt ska tas ut och hanteras enligt SS-EN 13450 ”Makadamballast för järnväg”.
Då prov inte tas ut enligt angivna rutiner ska överenskommelse, mellan parterna, träffas om förfaringssätt.
 
Uttaget prov ska provas vid certifierat laboratorium.

Laboratoriet ska tillämpa vad som står i FAS Metod 001 ”Allmän information”, FAS Metod 015 ”Strykning av extremdata”
 
Entreprenören ska till beställaren ange hur man avser att kontrollera att leverantören uppfyller produkt och materialkraven under pågående kontraktsperiod. 

Angivna siktar för kalibrering, proportionering och utvärdering ska följa tillämpliga delar i ISO 3310-1 och SS-EN 933-2.