Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Asbjörn Hanssen

Prover avsedda att verifiera egenskaper hos material eller produkt ska tas ut och hanteras enligt SS-EN 13450 ”Makadamballast för järnväg”.
Då prov inte tas ut enligt angivna rutiner ska överenskommelse, mellan parterna, träffas om förfaringssätt.
 
Uttaget prov ska provas vid certifierat laboratorium.

Laboratoriet ska tillämpa vad som står i FAS Metod 001 ”Allmän information”, FAS Metod 015 ”Strykning av extremdata”
 
Entreprenören ska till beställaren ange hur man avser att kontrollera att leverantören uppfyller produkt och materialkraven under pågående kontraktsperiod. 

Angivna siktar för kalibrering, proportionering och utvärdering ska följa tillämpliga delar i ISO 3310-1 och SS-EN 933-2.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.