Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Staden tillhandahåller och förvaltar i dagsläget ett antal olika Visummodeller. Vilken modell som ska användas i den aktuella situationen bedöms från fall till fall och behöver stämmas av med staden, se kompetens ”Trafikmodeller” till höger på sidan.

Staden har de senaste åren utvecklat en ny trafikmodell, Göteborgs Strategiska Trafikmodell (GSM), som omfattar alla trafikslag och är en integrerad prognosmodell. Modellen har utvecklats för att på systemnivå bättre förstå och kvantifiera effekterna av förändringar i den framtida markanvändningen samt olika åtgärder i kollektivtrafik- och vägtrafiksystemet. Modellen hanterar resor med samtliga färdmedel och omfattar Göteborg och delar av kranskommunerna. För en mer ingående beskrivning av vad modellen kan användas till se 2CC1.1 Göteborgs Strategiska Trafikmodell (GSM)

Stadens äldre makromodeller saknar efterfrågemodell utan använder statiska biltrafikmatriser som har hämtats från Trafikverkets nationella modellsystem Sampers. För mer information om de olika modellerna se 2CC1.2 Äldre makromodeller.

Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.