Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

I flera spårvägstunnlar och i underjordiska stationer finns brandgasfläktar.
Fläktarna sköts och driftas inte av trafikkontoret utan detta görs av konsult. För kontakt se Kompetens ”Fläktar” till höger på sidan.

Kontakter