Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Roksana Kazeroony

Lyktledning i stolpar och master ska vara typ FQQ.

På fasad och bärlina ska lyktledning vara av typ EXLQ, EQLQ eller FQQ.

Area på lyktledning ska vara 1,5mm².

Lyktledning ska märkas med knutpunktsnummer vid säkringen.

Lyktledning för Klass II armaturer ska var två ledare utan jord.

Lyktledning ska avsäkras med 10A diazed trög, stolpinsats placeras i stolpe eller servis-säkringslåda.

Invändig lyktledning i belysningsstolpe får inte skarvas.

Skarv av utvändig ledning på bärlina eller fasad får endast ske efter överenskommelse med planeringsledare belysning

Avsäkring av lyktledning på Alus ska 10A hängsäkring avsedd för gatubelysning med klämma användas.

Lyktledning på bärlina ska fästas med buntband av typ syrafast rostfritt 316 stål med polyesteröverdrag och vara uv-beständig. Buntband ska monteras med avsett verktyg.

Lyktledning ska alltid bytas vid armaturbyte.

I förekommande fall där extra QR/EAN koder levereras av armaturleverantör ska en av dessa klistras fast på en servislapp och hängas på armaturens lyktledning. Där det levereras fler etiketter ska dessa taggar sättas på de registreringsblad som bifogas i relationshandlingarna.