Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Asbjörn Hanssen

Vid plantering ska en stadig jordpelare trampas till under klumpen så att trädet ej riskerar sjunka, se 12TA6.1.1 Växtbäddar för träd.
 Rotklumpens stålnät ska vara kvar runt klumpen men den stålring som sitter runt stammen ska tas bort och nätet ska vikas bort från stammen samt knuten på väven ska knytas upp. På krukodlade växter ska krukan tas bort och rotsystemet som varit i botten på krukan skäras av på några ställen så att ej sk rotsnurr bildas.
 Vattning ska ske i samband med all plantering så att jorden väl sluter an till trädets klump och att inga luftfickor bildas.

Sen höstplantering det vill säga efter 15e november är att föredra för alla lövfällande växtslag i Göteborgstrakten. Med det menas att växten ej får ha tagits upp i plantskolan förrän den har avmognat helt och alla blad har ramlat av naturligt.
Barrväxter bör planteras i september.

Växten ska efter avslutad plantering och eventuell sättning av jorden inte stå djupare än den gjorde i plantskolan (detta gäller ej för rosor, klematis, Salix och Populus, som ska sättas 10 cm djupt).