Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Asbjörn Hanssen

Plantering i befintlig jord

Planteringsytan ska trädas under en växtsäsong. Trädningen innebär att ytan plöjes till 40 cm djup och harvas 6 gånger under vegetationsperioden.

 

Jordförbättring

Befintlig jord som består av styv lera eller mellanlera ska jordförbättras genom påförsel av 10 cm osorterad sand, 2-8 mm, och 10 cm gödslad torv. Sanden och torven plöjs ner i de övre 20 cm befintlig jord. Befintlig jord trädas.

 

Påförd jord

Jordmaterial enligt 12TA6.3 Krav på jordmaterial.  

 

Plantering

Plantering ska ske i väl genomvattnad jord.

 

Marktäckning 

 

Plantering i plastremsor

På den bearbetade jorden läggs svart , nedbrytbar plast ut i 80 cm breda remsor. Plasten hålls på plats genom att kanterna täcks med jord c/c-avstånd 100 cm. Planteringen sker med planteringsrör. Först läggs en gödseltablett, Osmocote eller likvärdig, och därefter täckrotsplantan. Ogräsrensning ska göras 1 gång/år och bara närmast plantan, om inte annat anges.

 

Plantering i sand

Marktäckning utföres med osorterad sand. Största stenstorlek är 50 mm och lagertjocklek 15cm. Ogräsrensning ska göras på hela ytan 2 gånger/växtsäsong tills planteringen är sluten.

Gödsling med fullgödselmedel ska göras 1 gång/växtsäsong under 2 växtsäsonger efter plantering med 2-3kg/100m²/gång.

 

Plantskydd

Viltskydd i form av plaströr sättes kring de sorter som anges på planteringsritningen. Rören ska ha en höjd av 120 cm och stagas med en lika lång pinne. Rören avlägsnas när växten nått en höjd av 150 cm.