Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Göteborgs Stad förvaltar stora mängder geografiska data som kan användas i olika sammanhang. En del av detta geografiska datat är relaterat till någon form av bakgrundsinformation som Göteborgs Stad Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för. Några exempel är Grundkartan, Baskartan, Stadskartan och Fastighetskartan, där Grundkartan är en sammanslagning av Baskarta och Fastighetskarta.
Till höger finns en länk till stadsbyggnadsförvaltningens e-tjänst ”Beställ kartor och geodata” för beställning av bakgrundsinformation. Beroende på om det finns geodataavtal eller inte kan en avgift för bakgrundsinformation utgå. Information om villkor och priser finns vid stadsbyggnadsförvaltningens e-tjänst.

Stadsbyggnadsförvaltningen erbjuder även geodataprodukter som öppna data och som kan laddas hem kostnadsfritt. Exempel på öppna geodata är:
Baskarta
Stadskarta
Adresskarta
Ortofoto
Höjdinformation
Till höger finns en länk till stadsbyggnadsförvaltningens e-tjänst ”Geodata som öppna data” för nedladdning av öppna geodata.