Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Göteborgs Stad stadsmiljöförvaltningen står bakom webbplatsen Teknisk Handbok som riktar sig till konsulter, entreprenörer och aktörer som arbetar med planering, projektering, byggande, drift- och underhåll i staden. Teknisk Handbok är i dagsläget inte helt tillgänglighetsanpassad. Stadsmiljöförvaltningen tar regelbundet hjälp av en konsult för att tillgänglighetsgranska Teknisk Handbok och förbättra tillgängligheten.

Webbplatsens följsamhet till lagkraven

Teknisk handbok bedöms vara delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Den senaste bedömningen gjordes in november 2023.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • Alla tabeller och figurer på webbplatsen har inte alternativ text (inte heller alltid unika ID:n eller korrekta beskrivningar) som kan användas av skärmläsare.
  • Rubrikstrukturen är inte konsekvent, vilket gör det svårare att använda skärmläsaren.
  • Vid användning av “tab” kan det vid vissa tillfällen vara svårt att se var läsaren befinner sig på sidan.
  • På startsidan går det inte att bläddra mellan informationen i ”karusellen” med hjälp av ”tab”.
Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Stadsmiljöförvaltningen strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, var snäll och kontakta oss så att vi får veta att problemet finns. Använd knappen ”Synpunkter” nedan.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur stadsmiljöförvaltningen hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning, se länken till höger på sidan.