Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Göteborgs Stad Trafikkontoret står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda Teknisk Handbok (TH).
Texten nedan beskriver hur TH uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet ”Innehåll som inte är tillgängligt” nedan för mer information.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, var snäll och kontakta oss så att vi får veta att problemet finns. För kontakt se Kompetens ”Teknisk Handbok” till höger på sidan.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning, se länken till höger på sidan.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • Det kan ta lång tid att enbart använda “tab” för att sig fram på webbplatsen då det inte finns några snabbvägar, “överhopp” samt att ordningsföljden inte alltid är logisk. Vid användning av “tab” framgår heller inte alltid var läsaren befinner sig på sidan.
  • Alla knappar, menyer, bilder, bildtexter och tabeller på webbplatsen har inte alternativ text (inte heller alltid unika ID:n eller korrekta beskrivningar) som kan användas av skärmläsare.
  • För vissa sidor finns behov av att bättre separera förgrunden mot bakgrunden, d.v.s. öka kontrasten.
  • Rubriker är inte alltid korrekt definierade för skärmläsare (underrubrik används felaktigt som huvudrubrik och vice versa).
  • Formatering av text samt textstorlek framgår inte alltid korrekt via skärmläsare.

 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en intern testning av webbplatsen.

Senaste bedömningen gjordes den 21 januari 2021.

Kontakter