Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Gräsytorna utformas med horisontalradier på minst 3 meter. Smala, spetsiga och andra svåråtkomliga ytor för gräsklippare ska buskplanteras eller hårdgöras. Minsta bredd för gräsytor är 2,0 meter. Om avvattning av trafikytor sker mot skiljeremsor ska dikesanvisningar utformas så att rationell skötsel går att utföras. Under räcken och stängsel samt runt dagvattenbrunnar hårdgörs ytan.

Skiljeremsor med bredd < 3 meter

Hårdgjorda ytor bör utföras i avvikande färg från intilliggande körbana.

Ytor, där stor risk förekommer för överkörning, bör utformas med samma överbyggnad som intilliggande gata. Vid marksten-/gatstensättning tillses att bredden på skiljeremsan modulanpassas med hänsyn till typ av sten, för att på så sätt undvika kapning.