Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Entreprenörens ansvar för miljöplanen
Entreprenören utgår från miljöplanen i förfrågningsunderlaget och ska fylla i de efterfrågade uppgifterna under varje punkt där entreprenör står angiven. Entreprenören ska ange hur hen kommer att hantera miljökraven praktiskt. Miljöplanen ska levereras senast 2 veckor efter startmöte för beställaren. Miljöplanen ska vara ett levande dokument och revideras vid behov.

Uppföljning av miljökrav

Miljörevisioner utförs enligt 14KA Uppföljning av miljökrav.

Granskning av material och kemisk produkt

Material och kemiska produkter som innehåller farliga kemikalier ska granskas av beställaren se 12AF1 Material och kemiska produkter 

Förorenade massor och tjärasfalt

För hantering av förorenade massor och avfall se 12AF3 Förorenade massor och tjärasfalt.  

Avfall och farligt avfall

För hantering av avfall och farligt avfall se 12AF4 Avfall och farligt avfall

Lagar och förordningar

För information om lagar och förordningar se 12AF Miljö

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.