Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Kollektivtrafikpassager

För att minska risken att fotgängaren tittar på fel signallykta ska signalstolparna placeras i linje när det är möjligt. Se bild nedan. Vid passage över spår respektive kollektivtrafikkörfält förses övergången med dubbla gångsignallyktor med röd signalbild och övertäckt grön ljusöppningDet främsta skälet med att täcka den gröna ljusöppningen är att eliminera risken att fotgängaren ser på fel grön lykta.

Dubbla gångsignallyktor över kollektivtrafikpassager placerade i linje. Foto: Jonas Andersson

Anmälning och förlängning

Tryckknappslådan för fotgängare är blå och ska ha indikeringslampa som syns minst 270 grader runt lådan. Riktningspilen uppe på lådan är viktig ska finnas.

Förlängning av gröntid i gångsignal utförs med radar när det finns behov av detta.

 

Tidsättning

Beroendefunktion bör finnas. Det innebär att fotgängare får grönt samtidigt eller tidigare än parallella svängande.

 

Elektronisk ringklocka vid kollektivtrafikkörfält

Vid signalreglering av kollektivtrafikkörfält ska elektroniska ringklockor monteras.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.