Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

För att få en god komfort och bra framkomlighet och flyt för cyklister ska cykelbanor utformas med mjuk linjeföring. Så stora radier som möjligt ska alltid eftersträvas, både på sträcka och i korsningspunkter. Kontrakurvor ska undvikas och ska där de är nödvändiga tas ut på så lång sträcka som möjligt.

Längslutning

På cykelbanor ska så låg och jämn längslutning som möjligt eftersträvas.

Tvärfall

Cykelbanor ska ha ett tvärfall på 1,5% för att klara avvattningen och för att uppnå en god komfort för cyklister.