Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Tillämpning av TRVK Väg 
Förutsättningar
Klimatzon 1
ÅDT k = årsmedeldygnstrafik per körfält
Standardaxlar N ekv = 237.25 ÅDT totalt
Beräkningsanvisning: TRVK Väg 

  • om k = 0
  • om A = 5%
  • om B = 1,3
  • om n = 20 

3) Krav enligt 13PA1 TBv/bel, Teknisk Beskrivning Väg/Beläggning – Funktionella egenskaper
4) inkl lera med cuk = >25 kPa
5) Kolumn 6 enbart avsedd att användas för terrass av material Le med cuk = 10-25 kPa
—– = gräns mellan 1:a och 2:a skedet.