Arkivversion 2020:1
Foto: Jonas Andersson

Tillämpning av TRVK Väg 
Förutsättningar
Klimatzon 1
ÅDT k = årsmedeldygnstrafik per körfält
Standardaxlar N ekv = 237.25 ÅDT totalt
Beräkningsanvisning: TRVK Väg 

  • om k = 0
  • om A = 5%
  • om B = 1,3
  • om n = 20 

 

GATA Dim. Trafikbelastning Tjocklek på terrass av materialtyp enl. TRVK Väg 4.3.1
Trafik-klass/ TRVK Väg Standard axlar Typ av yta och trafik-mängd enl. Tbv/bel Material 1 2 3 42) 5 65) Lättklinker EPS
Lokalgata L4.5 1/max 0,5 x 106  Lokalgata ÅDT k just <500 Asfaltbetong, slitlager 3) 32 32 32 32 32 32 32 32
Bundet bärlager, 1 lager 3) 40 40 40 40 40 40 40 40
Bärlager, kross 0-40 128 80 80 80 80 80 80 80
Försl.lager, kross 0-125 393 393 393 393 448 448 292
Geotextil, bruksklass 4 X X X X
Armerad betongplatta 100
SUMMA 200 545 545 545 545 600 600 645
Lokalgata L3 1/max 0,5 x 106 Lokalgata ÅDT k just <500 Asfaltbetong, slitlager 3) 24 24 24 24 24 24 24 24
Bundet bärlager, 1 lager 3) 40 40 40 40 40 40 40 40
Bärlager, kross 0-40 136 80 80 80 80 80 80 80
Försl.lager, kross 0-125 401 401 401 401 456 456 401
Geotextil, bruksklass 4 X X X X
Armerad betongplatta 100
SUMMA 200 545 545 545 545 600 600 645
P-Plats P. Uppstfält dim. Som intilliggande körbana eller enl. överenskommelse. 1/max 0,5 x 106 Parkeringsplats Asfaltbetong, slitlager 3) 45 45 45 45 45 45 45 45
Bärlager, kross 0-40 155 80 80 80 80 80 80 80
Försl.lager, kross 0-125 420 420 420 420 475 475 420
Geotextil, bruksklass 4 X X X X
Armerad betongplatta 100
SUMMA 200 545 545 545 545 600 600 645
GC och G separat med enstaka fordon med axellast <8 ton. GC GC-väg Asfaltbetong, slitlager 3) 45 45 45 45 45 45 45 45
Bärlager, kross 0-40 155 255 255 80 80 80 80 80
Försl.lager, kross 0-125 275 375 475 375 420
Geotextil, bruksklass 4 X X X X
Armerad betongplatta 100
SUMMA 200 300 300 400 500 600 500 645
Lokalväg med grusöverbyggnad GÖ  1   Grusslitlager 50 50 50 50 50 50 50 50
Bärlager, kross 0-40 150 250 250 100 100 100 100 100
Försl.lager, kross 0-125 350 350 450 450 350
Geotextil, bruksklass 4 X X X X
Armerad betongplatta 100
SUMMA 200 300 300 500 500 600 600 600

 

3) Krav enligt 13PA1 TBv/bel, Teknisk Beskrivning Väg/Beläggning – Funktionella egenskaper
4) inkl lera med cuk = >25 kPa
5) Kolumn 6 enbart avsedd att användas för terrass av material Le med cuk = 10-25 kPa
—– = gräns mellan 1:a och 2:a skedet.