Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Rebecca Havedal

Uteserveringar ska följa de krav och anvisningar som finns i ”Stadsmiljö- och stadsbyggnadsnämndens riktlinje för uteserveringar” till höger på sidan.

Vid nyplanering av allmän platsmark är det viktigt att beakta eventuella framtida uteserveringar så att tillräcklig yta skapas och konflikt med annan möblering, ledstråk/släta stråk och så vidare undviks.