Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Kapitlet beskriver drift och underhåll, ansvarsgränser och regler för arbeten på anläggningarna.

Stadsmiljöförvaltningen ansvarar för avfuktare på ett antal platser inom kommunen.

Avfuktare förvaltas enligt dokument ”Drift och underhåll av avfuktare” som finns till höger på sidan.

Önskas teknisk dokumentation för befintlig anläggning tas kontakt med förvaltare, se kompetens ”Förvaltare” kommentar ”Tekniska anläggningar” till höger på sidan.