Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Utredning av befintlig gatuparkering

I samband med att parkering/angöring påverkas vid en föreslagen ombyggnad av gaturummet ska konsekvenser av detta utredas och beskrivas för att kartlägga hur förslaget påverkar tillgängligheten med bil.

Följande frågor ska besvaras i utredningen:
• Hur är gatan/området reglerad där den föreslagna ombyggnaden ska ske?
• I vilken omfattning nyttjas dessa regleringar över dagar och klockslag?
• Vad har den föreslagna ombyggnaden för konsekvenser för nyttjarna?
• Kan eventuella negativa konsekvenser för nyttjarna lösas i närområdet?
• Vilka negativa konsekvenser är inte möjliga att lösa för nyttjarna?