Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Utredning av befintlig gatuparkering

I samband med att parkering/angöring påverkas vid en föreslagen ombyggnad av gaturummet ska konsekvenser av detta utredas och beskrivas för att kartlägga hur förslaget påverkar tillgängligheten med bil.

Följande frågor ska besvaras i utredningen:
• Hur är gatan/området reglerad där den föreslagna ombyggnaden ska ske?
• I vilken omfattning nyttjas dessa regleringar över dagar och klockslag?
• Vad har den föreslagna ombyggnaden för konsekvenser för nyttjarna?
• Kan eventuella negativa konsekvenser för nyttjarna lösas i närområdet?
• Vilka negativa konsekvenser är inte möjliga att lösa för nyttjarna?

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.