Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Räcken/stängsel används som en trafiksäkerhetsåtgärd i anslutning till kollektivtrafik, på sträcka framförallt intill spårväg för att hindra människor att beträda spårområdet.

Intill hållplatser sätts räcken i bakkant, se standardritning 3595.

Mitträcke ska alltid sättas vid spårvagnshållplatser och hållplatser för buss på egen bana. Mitträcke kan också användas vid andra typer av busshållplatser för att styra gående till trafiksäkra passager.

Siktskymmande räcken ska sänkas till 0,8 m på en sträcka av 6 m innan övergångsställe/gångpassage.

För val av räckestyp, se 12MC Räcke/stängsel i anslutning till kollektivtrafik.