Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

 Viltstängsel ingår ej i dessa anvisningar. Hänvisning: Krav för vägars och gators utformning kap 15.3 (vilt- och faunastängsel) och Råd för vägars och gators utformning kap 15.3 (fauna).

Broräcken konstrueras och utförs enligt TRVINFRA-0026.

När räcken används intill eller på planerad vegetationsyta ska placering av räcken samt materialval under räcken övervägas noga. Gräs under räcken eller gräs i smala remsor intill räcken skapar drift- och arbetsmiljöproblem, särskilt i närheten av körbanor. 

Vid frågor om räcke, stängsel, staket och plank tas kontakt med Kompetens ”Räcke och staket”.
När ett räcke, stängsel, staket, plank är integrerat i ett byggnadsverk tas kontakt med Kompetens ”Förvaltare” (kommentar Konstruktioner: broar, tunnlar, stödmurar, påldäck). Gäller även plank (bullerskärm) – utanför byggnadsverk – som är högre än 1 m.