Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:1
Foto: Jonas Andersson

 Viltstängsel ingår ej i dessa anvisningar. Hänvisning: Krav för vägars och gators utformning kap 15.3 (vilt- och faunastängsel) och Råd för vägars och gators utformning kap 15.3 (fauna).

Broräcken konstrueras och utförs enligt TRVINFRA-0026.

När räcken används intill eller på planerad vegetationsyta ska placering av räcken samt materialval under räcken övervägas noga. Gräs under räcken eller gräs i smala remsor intill räcken skapar drift- och arbetsmiljöproblem, särskilt i närheten av körbanor. 

Vid frågor om räcke, stängsel, staket och plank tas kontakt med Kompetens ”Räcke och staket”.
När ett räcke, stängsel, staket, plank är integrerat i ett byggnadsverk tas kontakt med Kompetens ”Förvaltare” (kommentar Konstruktioner: broar, tunnlar, stödmurar, påldäck). Gäller även plank (bullerskärm) – utanför byggnadsverk – som är högre än 1 m.

Dokument
  • Stadens färg

    https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_137_Stadens-farg_2016-04.pdf

  • Stadens möbler

    https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_139_stadens_mobler.pdf

  • Stadens möbler riktlinjer

    https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_140_Stadens-Mobler-Riktlinjer_hq.pdf

Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.