Arkivversion 2020:2
Foto: Jonas Andersson

 Viltstängsel ingår ej i dessa anvisningar. Hänvisning: Krav för vägars och gators utformning kap 9.6.1 (vilt- och faunastängsel) och Råd för vägars och gators utformning kap 9.6 (fauna).

Broräcken konstrueras och utförs enligt Krav Brobyggande TDOK 2016:0204, Version 3.0.

När räcken används intill eller på planerad vegetationsyta ska placering av räcken samt materialval under räcken övervägas noga. Gräs under räcken eller gräs i smala remsor intill räcken skapar drift- och arbetsmiljöproblem, särskilt i närheten av körbanor. 

Dokument
  • Stadens färg

    http://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_137_Stadens-farg_2016-04.pdf

  • Stadens möbler

    http://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_139_stadens_mobler.pdf

  • Stadens möbler riktlinjer

    http://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_140_Stadens-Mobler-Riktlinjer_hq.pdf