Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Roksana Kazeroony

Specialstolpar ska användas restriktivt. Dock finns det vissa områden i staden där specialstolpar använts. Kompletteringar i dessa områden ska utföras med motsvarande stolpar.

Nya specialstolpar får endast användas efter godkännande av stadsmiljöförvaltningens planeringsledare för belysning enligt kompetens ”Belysning”, till höger på sidan.

Konstruktionsritningar ska alltid tas fram till specialstolpar, ritningarna ska föras in i Teknisk Handbok.