Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:1
Foto: Roksana Kazeroony

Specialstolpar ska användas restriktivt. Dock finns det vissa områden i staden där specialstolpar använts. Kompletteringar i dessa områden ska utföras med motsvarande stolpar.

Nya specialstolpar får endast användas efter godkännande av stadsmiljöförvaltningens planeringsledare för belysning enligt kompetens ”Belysning”, till höger på sidan.

Konstruktionsritningar ska alltid tas fram till specialstolpar, ritningarna ska föras in i Teknisk Handbok. 

Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.