Arkivversion 2020:2
Foto: Jonas Andersson

Regler och krav

  • AMA Anläggning 20 kod DEG.1
  • Krav för vägars och gators utformning
  • Råd för gators och vägars utformning
  • Övergripande krav för vägars och gators utformning

 

Material

  • Material till vägräcke ska uppfylla krav enligt AMA Anläggning 20 kod DEG.11

 

Utförande

  • Vägräcke ska uppsättas och monteras enligt AMA Anläggning 20 kod DEG.11
  • Vägräcke i lättklinker, se standardritning 363/93-6544
Ritningar