Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:1
Foto: Jonas Andersson

För att minska risken för erosion i branta slänter ska växtmaterial väljas som har förmåga att binda jorden. Genom att ange mindre planteringsavstånd mellan buskar i nedre delen av slänten hindras jordflödet. Åtgärder i anläggningsskedet kan vara att täcka ytan med grönflis, kompostjord, sådd med täckgrödor med mera vilket också förenklar och minskar kravet på skötselarbetet. En annan lösning är att plantera i fiberduk, kokosnät och dylikt.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.