Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

För att minska risken för erosion i branta slänter ska växtmaterial väljas som har förmåga att binda jorden. Genom att ange mindre planteringsavstånd mellan buskar i nedre delen av slänten hindras jordflödet. Åtgärder i anläggningsskedet kan vara att täcka ytan med grönflis, kompostjord, sådd med täckgrödor med mera vilket också förenklar och minskar kravet på skötselarbetet. En annan lösning är att plantera i fiberduk, kokosnät och dylikt.