Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Stig Hedström

Artvise är ett ärendehanteringssystem som används av flera verksamheter på stadsmiljöförvaltningen.

För ansökan om nytt ledningsläge skickas ansökan in via Artvise Mobile där sedan ett val görs vilken typ av ärende det gäller. Se 16AB Sök ledningslägen.

För ansökan om granskning av TA-planer ska ett ärende skapas via Artvise Mobile där TA-planen bifogas. Se 16AF Ansök om granskning av TA-plan.

För att ansöka om nytt konto för inloggning till Artvise, skicka till Kompetens ”Artvise”.