Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Det uppstår skador när färg som inte är anpassad för underlaget används på fasader, broar, murar, väggar i tunnlar mm. Fel sorts färg på stadens anläggningar kan förkorta livslängden och öka behovet av underhållsåtgärder.

Ur klottersaneringssynpunkt ska därför dessa underlag skyddas. För klotterskydd/klottersanering ska stadens upphandlade entreprenör alltid användas. Projektets byggledare beställer alltid klotterskydd och klottersanering av byggledare för klotter, se Kompetens ”Klotter”.  Alla anläggningar som ska klotterskyddas ska behandlas så snart anläggningen är färdigställd dock senast innan entreprenadbesiktning.

Alla stadsmiljöförvaltningens konstruktioner ovan mark ska klotterskyddas.

Mallen till höger är en handling som visar när en anläggning klottersanerats eller klotterskyddats. Denna fylls i av entreprenören som utför arbetet och skickas efter slutfört arbete, i samband med driftförändring och övertagendebesked se 12CG3 Driftförändring och 12CG4 Övertagandebesked, till byggledare för klotter se kompetens ”klotter” till höger på sidan.

Dokument
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.