Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Trafikkontoret ansvarar för elstolpar för torghandel på ett antal platser inom kommunen.

Elstolpe för torghandel är att betraktas som en elanläggning och är i förkommande fall anslutna till Göteborg Energis elnät.

Elstolpar för torghandel förvaltas enligt dokumentet ”Drift och underhåll av elstolpar för torghandel” som finns till höger på sidan.

Önskas teknisk dokumentation för befintlig anläggning tas kontakt med förvaltare, se kompetens ”Förvaltare” kommentar ”Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

Dokument
Kontakter