Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Roksana Kazeroony

Vid byte av armaturer på lina ska krokar och lina okulärbesiktigas, kontakt tas med planeringsledare belysning, se Kompetens ”Belysning”. Vid behov dragkontrolleras krokar med 5 kN.

Åtgärder ska godkännas av stadsmiljöförvaltningens planeringsledare belysning, se kompetens ”Belysning” till höger på sidan.

Vid montage av nya fästanordningar och kabel för belysning på fastigheter ska avtal skrivas med fastighetsägaren.  Avtal (se mall till höger på sidan) samt tillhörande bilagor (plan-och sektionsritning) ska bifogas granskningshandlingen.

Vid montage av två stycken armaturer på samma bärlina ska varje armatur ha egen lyktledning.

Vid skarvning av lyktledning på bärlina ska detta godkännas av stadsmiljöförvaltningens planeringsledare belysning, se kompetens ”Belysning” till höger på sidan.

Vid montage av linarmaturer ska lyktledning monteras enligt den övre bilden.