Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Vid byte av armaturer på lina ska krokar dragkontrolleras på lämpligt sätt och linans/wirens kondition inspekteras och åtgärdas vid behov. Vid montage av nya fästanordningar och kabel för belysning på fastigheter ska avtal skrivas med fastighetsägaren.  Avtal (se mall till höger på sidan) samt tillhörande bilagor (plan-och sektionsritning) ska bifogas granskningshandlingen.

Dokument