Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:1
Foto: Roksana Kazeroony

Vid byte av armaturer på lina ska krokar och lina okulärbesiktigas, kontakt tas med planeringsledare belysning, se Kompetens ”Belysning”. Vid behov dragkontrolleras krokar med 5 kN.

Åtgärder ska godkännas av stadsmiljöförvaltningens planeringsledare belysning, se kompetens ”Belysning” till höger på sidan.

Vid montage av nya fästanordningar och kabel för belysning på fastigheter ska avtal skrivas med fastighetsägaren.  Avtal (se mall till höger på sidan) samt tillhörande bilagor (plan-och sektionsritning) ska bifogas granskningshandlingen.

Vid montage av två stycken armaturer på samma bärlina ska varje armatur ha egen lyktledning.

Vid skarvning av lyktledning på bärlina ska detta godkännas av stadsmiljöförvaltningens planeringsledare belysning, se kompetens ”Belysning” till höger på sidan.

Vid montage av linarmaturer ska lyktledning monteras enligt den övre bilden.

Dokument
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.