Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Vid byte av armaturer på lina ska krokar och lina okulärbesiktigats. Vid behov dragkontrolleras krokar med 500 N.

Åtgärder ska godkännas av trafikkontorets planeringsledare belysning, se kompetens ”Belysning” till höger på sidan.

Vid montage av nya fästanordningar och kabel för belysning på fastigheter ska avtal skrivas med fastighetsägaren.  Avtal (se mall till höger på sidan) samt tillhörande bilagor (plan-och sektionsritning) ska bifogas granskningshandlingen.

Dokument
Kontakter