Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Nyproduktion

Nytt gjutjärn ska avfettas före blästring. Kimrök och andra rester från gjutningen avlägsnas till fullo genom blästring. Håligheter spacklas igen före målning. Vid målning ska en sealer användas för att täta ytan.

 

Förslag till målningssystem:

  • Sealer järnglimmerpigmenterad epoxi, 40 μm
  • Järnglimmerpigmenterad epoxi, 2 x 80 μm
  • Täckfärg av polyuretan alt. tvåkomponent isocyanatfri acrylfärg, 2 x 60 μm

 

Befintliga konstruktioner

Befintligt gjutjärn blästras försiktigt rent från gammal färg (ca Sa 2), då annars en mängd håligheter som finns under gjutytan framträder. Håligheter som ej kan fyllas av färg ska spacklas igen med epoxispackel före målning. Eventuellt får vissa sprickor och större håligheter lagas med svets. Vid svetsning ska experter rådfrågas om lämpliga svetsmetoder och svetselektroder. Målningssystem enligt nyproduktion.