Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Utryckningstrafik påverkas i första hand av framkomligheten på det primära utryckningsnätet. Här är det främst trafiksituationen under högtrafik och eventuella farthinder som behöver beaktas.

På sin hemsida har Räddningstjänsten Storgöteborg samlat sina råd och anvisningar. ”Råd och anvisning nr 110 – Räddningstjänstens insatstid och förmåga” inklusive ”Råd och anvisning nr 110 – Bilaga Räddningstjänstens körtider” är mest aktuell när det gäller planering av allmän plats.