Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Utryckningstrafikens framkomlighet i tätort (TrV)Utryckningstrafik påverkas i första hand av framkomligheten på det primära utryckningsnätet. Här är det främst trafiksituationen under högtrafik och eventuella farthinder som behöver beaktas.

På sin hemsida har Räddningstjänsten Storgöteborg samlat sina råd och anvisningar. ”Råd och anvisning nr 110 – Räddningstjänstens insatstid och förmåga” inklusive ”Råd och anvisning nr 110 – Bilaga Räddningstjänstens körtider” är mest aktuell när det gäller planering av allmän plats. Se även Trafikverkets ”Utryckningstrafikens framkomlighet i tätort (TrV)”.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.