Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Val av granit

I första hand används befintligt material på plats. Om befintligt material saknas ska kontroll göras om tänkt material finns i lager på trafikkontorets stengård, Ringön. Se 12BB Begagnad granit

Avstämning och bokning av sten måste göras med TK:s stenansvarige, se kompetens ”Stengården” till höger på sidan.

Om ny röd granit behövs används sten typ röd Bohus Brastad eller likvärdig.

 

Brunn i gatstensyta

Ett skift smågatsten sätts om möjligt runt brunnsbetäckningen.

 

Fogar

På hållplatser under bänkar, vid stolpar samt vid svåråtkomliga ytor väljs tåligare fogmaterial av till exempel vax eller torrbruk.

Ritningar
Kontakter