Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Val av granit

I första hand används befintligt material på plats. Om befintligt material saknas ska kontroll göras om tänkt material finns i lager på stadsmiljöförvaltningens stengård, Ringön. Se 12BB Begagnad granit.

Avstämning och bokning av sten måste göras med stadsmiljöförvaltningens stenansvarige, se kompetens ”Stengården” till höger på sidan.

Om ny röd granit behövs används sten typ röd Bohus Brastad eller likvärdig.

 

Brunn i gatstensyta

En fris smågatsten sätts om möjligt runt brunnsbetäckningen.

 

Fogar

På hållplatser under bänkar, vid stolpar samt vid svåråtkomliga ytor väljs tåligare fogmaterial av till exempel vax eller torrbruk.