Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Det finns flera vattenskyddsområden i Göteborgsområdet. Det största vattenskyddsområdet gäller Göta Älv. Dessutom finns skyddsområden för Delsjöarna, Rådasjön och Kallebäcks källa. För att skydda kvaliteten i våra vattentäkter finns för varje område särskilda föreskrifter för vad som är tillåtet inom vattenskyddsområdet. För flera aktiviteter och verksamheter krävs tillstånd eller en anmälan, exempelvis om man ska utföra markarbeten eller hantera kemikalier. Om du planerar arbete i ett vattenskyddsområde inom Göteborgs Stad kontaktar du miljöförvaltningen. 

Se även miljöförvaltningens faktablad ”Skyddsområde Göta Älv” som finns till höger på sidan under länken ”Miljöförvaltningens faktablad” samt ”Säkrare vatten. Skyddsföreskrifter för Göta älv”

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.