Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Projektören tar fram typ och antal betäckningar som ska bytas på respektive objekt.
Se 13N VA-materiel och 12AE1.1 VA-ledningar

Projekt remitteras alltid till Kretslopp och vattens utveckling- och projektavdelning, se Kompetens ”Drift- och underhåll gatugods VA” till höger på sidan. Remissen ska innehålla ritning som visar detaljomfattningen av projektet och vara Kretslopp och vatten tillhanda minst 12 veckor innan projektets utförande.