Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Roksana Kazeroony

För matning och avsäkring av armaturer i bärlinenät och på fasader ska servissäkringslådor användas.

Servissäkringslådor på master ska vara av typ servissäkringslåda enligt standardritning 5564 och monteras enligt standardritning 5565. 

Infällda servissäkringslådor på fasad eller konstruktion ska vara av typ enligt standardritning 5566, 5567 och 5568.

Alla utanpåliggande servissäkringslådor ska förses med kabelskydd.

Placering av servissäkringslådor ska alltid ske i samråd med planeringsledare belysning och fastighetsägare. Avtal ska upprättas med fastighetsägaren om lådor/ledningar/armatur se ”Avtal fastighetsägare angående fäste och kabel för gatubelysning” till höger på sidan.

Demontage av låda samt återställning ska ske i samråd med planeringsledare belysning och fastighetsägare.

Dokument (1 st)
Ritningar (5 st)

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.