Arkivversion 2021:2
Foto: Mats Udde Jonsson

I detta kapitlet finner du information om trafikkontorets tekniska anläggningar/system såsom hissar, rulltrappor, oljeavskiljare, cykelpumpar och pumpstationer. Alla underkapitel är ännu inte klara. Kontakta kompetens ”Tekniska anläggningar” om du har frågor.

Kapitlet beskriver bl.a. anläggningarnas tekniska specifikationer, projekteringsanvisningar samt övervakningssystem.

Kontakter