Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Mats Udde Jonsson

I detta kapitel finner du information om stadsmiljöförvaltningens tekniska anläggningar/system såsom avfuktare, cykelpumpar, elstolpar för torghandel, fläktar, hissar, katodskydd, markvärme, oljeavskiljare, pumpstationer och rulltrappor.

Kapitlet beskriver bl.a. anläggningarnas tekniska specifikationer, projekteringsanvisningar samt övervakningssystem. Kontakta kompetens ”Förvaltare” kommentar ”Tekniska anläggningar” till höger på sidan om du har frågor.