Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

En jordningsplan ska visa de arbeten som ska utföras i marken för kontaktledningsanläggningen. Alla kontaktledningsfundament ska kunna identifieras med ett stolp-id. Standardskala är 1:400 alternativt 1:200. Standardritningsutskrift är A3F och A3FF.

 

Befintligt

 • Befintlig anläggning ska finnas med
 • Hus, plattformar och vägkanter ska finnas med så det går att orientera sig på ritningen.
 • Befintlig anläggning ska märkas ut.
 • Gällande stolp-id ska skrivas ut med svart färg.
 • Vägnamn

 

Nytt

 • Kontaktledningsfundament
 • Återledning spår-spår, räl-räl, minusskåp-räl
 • Matarkabel
 • Minuskabel
 • Minusskåp
 • Jordningsskåp
 • Skyddsjordningar med anvisning om vilket utförande
 • Objekt som ska skyddsjordas.
 • Skyddslådor

För generella regler för upprättande av ritningar se 12CE Ritningar.