Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

En jordningsplan ska visa de arbeten som ska utföras i marken för kontaktledningsanläggningen. Alla kontaktledningsfundament ska kunna identifieras med ett stolp-id. Standardskala är 1:400 alternativt 1:200. Standardritningsutskrift är A3F och A3FF.

 

Befintligt

 • Befintlig anläggning ska finnas med
 • Hus, plattformar och vägkanter ska finnas med så det går att orientera sig på ritningen.
 • Befintlig anläggning ska märkas ut.
 • Gällande stolp-id ska skrivas ut med svart färg.
 • Vägnamn

 

Nytt

 • Kontaktledningsfundament
 • Återledning spår-spår, räl-räl, minusskåp-räl
 • Matarkabel
 • Minuskabel
 • Minusskåp
 • Jordningsskåp
 • Skyddsjordningar med anvisning om vilket utförande
 • Objekt som ska skyddsjordas.
 • Skyddslådor

För generella regler för upprättande av ritningar se 12CE Ritningar.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.