Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Rebecca Havedal

I detta avsnitt beskrivs olika begrepp/benämningar för gator och områden som ofta nämns i olika stadsbyggnadssammanhang, till exempel gågata och lågfartsområde.

Andra, ofta använda begrepp som matargata och genomfartsgata beskrivs inte här, då de utifrån ett gatunätsperspektiv snarare kan sägas ligga en nivå ovanför de enskilda gatorna och sättet att utforma dem på.