Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:1
Foto: Rebecca Havedal

I detta avsnitt beskrivs olika begrepp/benämningar för gator och områden som ofta nämns i olika stadsbyggnadssammanhang, till exempel gågata och lågfartsområde.

Andra, ofta använda begrepp som matargata och genomfartsgata beskrivs inte här, då de utifrån ett gatunätsperspektiv snarare kan sägas ligga en nivå ovanför de enskilda gatorna och sättet att utforma dem på.

 

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.