Arkivversion 2021:2
Foto: Mats Udde Jonsson

Trafikkontoret ansvarar för oljeavskiljare i gatumark på ett antal platser inom kommunen.

Önskas teknisk dokumentation för en befintlig anläggning tas kontakt med förvaltare, se kompetens ”Förvaltare” kommentar ”Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

Oljeavskiljare som byggs eller underhålls ska uppfylla ställda krav i dokument ”Projektering och byggnation av oljeavskiljare” som finns till höger på sidan.

Dokument
Kontakter