Arkivversion 2021:1
Foto: Mats Udde Jonsson

Trafikkontoret förvaltar oljeavskiljare i gatumark på ett antal platser inom kommunen. Önskas teknisk dokumentation på en befintlig anläggning tas kontakt med kompetens ”Tekniska anläggningar”. Oljeavskiljare som byggs, reinvesteras eller underhålls ska uppfylla ställda krav i dokumentet ”Oljeavskiljare” som finns till höger på sidan.

Dokument
  • Oljeavskiljare

    https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/Oljeavskiljare_2019_10.docx

Kontakter