Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Mats Udde Jonsson

Stadsmiljöförvaltningen ansvarar för oljeavskiljare i gatumark på ett antal platser inom kommunen.

Oljeavskiljare som projekteras och byggs ska uppfylla ställda krav i dokumentet ”Projektering och byggnation av oljeavskiljare” som finns till höger på sidan.

Önskas teknisk dokumentation för en befintlig anläggning tas kontakt med förvaltare, se kompetens ”Förvaltare” kommentar ”Tekniska anläggningar” till höger på sidan.