Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Nyproduktion

Tunna svetsade stålkonstruktioner där risk för vridning av tvärsnittet föreligger vid varmförzinkning, väljs med fördel som sprutförzinkade.

Vid nyproduktion av objekt som ska sprutmetalliseras utförs blästrings- och metalliseringsarbetet i lokal med lämplig luftfuktighet och temperatur. Blästring och metallsprutning utförs i en följd.

Blästring ska ske till Sa 3 enligt ISO 8501-1:2007. Vid målning ska sealer användas på sprutmetalliserad yta för att täta den porösa ytan före påförandet av ytterligare färglager.

 

Förslag till ytbehandling:

  • Rengöring och avfettning.
  • Blästring till Sa 3, ytråhet ”medium” enligt ISO 8503-2 (G)
  • Metallsprutning enligt SMS 2972 med Zn/AL-85/15, t > 100 μm.
  • Epoxisealer, 15-25 mm.
  • Mellanfärg av järnglimmerpigmenterad polyamidhärdad epoxi, t > 100 μm. 
  • Täckfärg av modifierad polyuretan alt. Tvåkomponent isocyanatfri acrylfärg t > 60 μm.

 

Befintliga konstruktioner

Befintliga konstruktioner kontrolleras vad som gäller förbrukad zink, då zinken lätt bildar salter med exempelvis klorider från saltmättad atmosfär. Konstruktionerna tvättas med lämpligt tvättmedel före blästring. Blästring utförs till Sa 2½ på ytor som ej har rostgrad D, (gravrost). Ytor som har rostgrad D ska blästras till Sa 3.

I de fall zinken ej är kraftigt korroderad kan svepblästring utföras till ytråhet ”fin” enligt ISO 8503-2. Ytan tätas med sealer enligt ovan.