Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Stig Hedström

Nystart är det system som trafikkontoret använder sig av för att hantera starttillstånd för arbete i gata och spår på mark som förvaltas av trafikkontoret och park- och naturförvaltningen. I Nystart finns två vyer: sambandsvyn och starttillstånd.

Sambandsvyn visar pågående och kommande tillstånd som hanteras av trafikkontoret. Här syns i dagsläget starttillstånd, evenemang och markupplåtelser. Syftet med sambandsvyn är att skapa en helhetsbild av pågående tillstånd som finns inom staden för att möjliggöra en effektivare samordning av kommande planerade arbeten.

Starttillstånd är den vyn där man ansöker om starttillstånd för att få tillåtelse att påbörja sitt arbete. För att hantera starttillstånd väljs applikationen ”starttillstånd” uppe i vänstra hörnet.

För att logga in väljs ”logga in” i högra hörnet. Saknas inloggningsuppgifter ansöks detta genom att skicka en ansökan till Kompetens ”Användarstöd Nystart”. För att skapa en inloggning behövs namn, mailadress, telefonnummer som kan visas publikt i exempelvis sambandsvyn. Användaren behöver också ange ett mobilnummer där trafikkontoret kan nå användaren direkt.

Finns företaget redan registrerat i Nystart kontaktas företagsadministratören som kan lägga till nya användare.

Frågor skickas till kompetens ”Användarstöd Nystart” och systemfel anmäls till kompetens ”Systemstöd” till höger på sidan.

Kontakter