Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Stig Hedström

NyStart är det system som stadsmiljöförvaltningen använder sig av för att hantera starttillstånd för arbete på gata och i spår på mark som förvaltas av stadsmiljöförvaltningen. I NyStart finns två vyer: Sambandsvyn och Starttillstånd.

Sambandsvyn visar pågående och kommande tillstånd som hanteras av stadsmiljöförvaltningen. Här syns starttillstånd, evenemang och markupplåtelser. Syftet med Sambandsvyn är att skapa en helhetsbild av pågående tillstånd som finns inom staden för att möjliggöra en effektivare samordning av kommande planerade arbeten.

Starttillstånd är den vyn där man ansöker om starttillstånd för att få tillåtelse att påbörja sitt arbete. För att hantera starttillstånd väljs applikationen ”Starttillstånd” uppe i vänstra hörnet.

Inloggning sker genom att välja ”Logga in” uppe i högra hörnet. Ansökan om nytt konto sker via knappen ”Ansök om konto” på inloggningssidan där sedan företagsadministratören godkänner eller nekar ansökan.

Finns användaren redan registrerad i NyStart och koppling behövs till ytterligare företag, kontaktas företagsadministratören som kan lägga till användare.

Frågor och ansökan om att skapa nytt företag skickas till kompetens ”Användarstöd NyStart” och systemfel anmäls till kompetens ”Systemstöd”. Se länkar till höger på sidan.

Se vidare 16A Ansök om tillstånd att gräva på offentlig plats för detaljer kring ansökningsprocessen där även länk till systemet NyStart finns.