Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Inom flera olika verksamheter har geodata en central funktion. Geodata används för presentation och förtydliganden men kan också behövas som drift- eller projekteringsunderlag.

I underliggande kapitel till 12AB finns information om möjligheter till beställning eller nedladdning av bakgrundsinformation samt möjligheter till beställning av ledningsinformation.